Bez kategorii
KURSY FORMACYJNE

KURSY FORMACYJNE

Kursy formacyjne to kilkudniowe spotkania danego rocznika księży, poświęcone wszystkim sprawom, którymi żyjemy: kształtowaniu człowieczeństwa, kapłańskiej duchowości, zgłębiania teologii, prowadzenia duszpasterstwa, od kierownictwa duchowego po zarządzanie parafią. Mają formę wykładów, warsztatów i dyskusji, są także okazją do kapłańskiego spotkania. Prowadzą je zaproszeni goście, kompetentni w swych dziedzinach.

Daty kursów w roku 2022:

3-5.X – dla księży nieobecnych w roku 2021

10-12.X – rocznik księży 2003

24-26.X – rocznik księży 2008

7-9.XI – rocznik księży 1993

14-16.XI – rocznik księży 1988

Księża rocznika 1998 mają kurs w roku 2023, razem z księżmi rocznika 1999.

Ramy ogólne kursu:

Poniedziałek – 09:00 przyjazd, zakwaterowanie

Od poniedziałku 09:45 do środy 12:45 – wykłady, konferencje, warsztaty

Każdego dnia Eucharystia, adoracja i wspólna Liturgia Godzin

Niektóre zajęcia w trakcie kursów formacyjnych 2021:

p. Teresa Kula, Parafialna księgowość

ks. Dominik Ostrowski, Ars celebrandi

p. Agnieszka Janiak, Jak o siebie zadbać

b. Tomasz Grabiec OFMCap., Duszpasterstwo rodzin

ks. Robert Szwabowicz, Dylematy moralne w spowiedzi

p. Bartosz Żmuda, Problemy parafialnych zabytków

p. Sławomir Zatwardnicki, Jaką teologię słyszy się w kazaniach

kom. Beata Borowicz, Bezpieczny parafianin. Bezpieczny ksiądz

ks. Jacek Froniewski, Życie Kościoła lokalnego

ks. Mirosław Maliński, Samotność jako szansa

ks. Antonio Panaro, Wiary nie zakładać. Proponować

ks. Marcin Marsollek, Wolność kapłana

ks. Adam Żak SJ, Duchowość kapłana

ks. Krzysztof Kralka SAC, Ewangelizacja dzisiaj

o. Maksymilian Stępień OSPPE, Posługa egzorcysty

p. Ewa Kusz, ks. Adam Żak SJ, Dojrzałość kapłana

p. Dominik Krzyżanowski, Doświadczenie choroby i starości

ks. Andrzej Niczypor SJ, Kierownictwo duchowe