KURSY FORMACYJNE

KURSY FORMACYJNE

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości (Ef 4,23-24)

Kursy formacyjne to kilkudniowe spotkania danego rocznika księży, poświęcone wszystkim sprawom, którymi żyjemy: kształtowaniu człowieczeństwa, kapłańskiej duchowości, zgłębiania teologii, prowadzenia duszpasterstwa, od kierownictwa duchowego po zarządzanie parafią. Mają formę wykładów, warsztatów i dyskusji, są także okazją do kapłańskiego spotkania. Prowadzą je zaproszeni goście, kompetentni w swych dziedzinach.

Daty kursów w roku 2024:

7-9 X – rocznik księży 2010

14-16 X – rocznik księży 1990

28-30 X – rocznik księży 1995

4-6 XI – rocznik księży 1985

13-15 XI – rocznik księży 2005

Księże rocznika 2000 mają kurs w roku 2025, razem z księżmi rocznika 2001. 

Niektóre zajęcia w trakcie kursów formacyjnych:

p. Teresa Kula, Parafialna księgowość

ks. Dominik Ostrowski, Ars celebrandi

p. Agnieszka Janiak, Jak o siebie zadbać

b. Tomasz Grabiec OFMCap., Duszpasterstwo rodzin

ks. Robert Szwabowicz, Dylematy moralne w spowiedzi

p. Bartosz Żmuda, Problemy parafialnych zabytków

p. Sławomir Zatwardnicki, Jaką teologię słyszy się w kazaniach

kom. Beata Borowicz, Bezpieczny parafianin. Bezpieczny ksiądz

ks. Jacek Froniewski, Życie Kościoła lokalnego

ks. Mirosław Maliński, Samotność jako szansa

ks. Antonio Panaro, Wiary nie zakładać. Proponować

ks. Marcin Marsollek, Wolność kapłana

ks. Adam Żak SJ, Duchowość kapłana

ks. Krzysztof Kralka SAC, Ewangelizacja dzisiaj

o. Maksymilian Stępień OSPPE, Posługa egzorcysty

p. Ewa Kusz, ks. Adam Żak SJ, Dojrzałość kapłana

p. Dominik Krzyżanowski, Doświadczenie choroby i starości

ks. Andrzej Niczypor SJ, Kierownictwo duchowe